VOOROPNAMEN

Knipmeijer Expertises B.V. voert de bouwkundige vooropname uit en overlegt na afloop een helder, inzichtelijk rapport.

TAXATIES

Het juiste deskundige advies en taxatierapport, conform artikel 7:960 BW