top_image

Inventaristaxaties

Op onze internetsite kunt u hier geheel vrijblijvend (prijs)informatie aanvragen voor een taxatie. Wij nemen nog dezelfde werkdag contact met u op!

Om bij schade de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen, is het van belang dat uw eigendommen correct verzekerd zijn. Bij oververzekering betaalt de verzekeraar niet meer uit dan de werkelijke waarde, ook al heeft u voor een hogere verzekerde waarde premie betaald. Bij onderverzekering krijgt u pro rata minder uitgekeerd dan uw schade is.

De meeste inventarissen zijn op basis van een nieuwwaardepolis verzekerd. Dit impliceert dat u bij schade de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd, mits de verzekerde som toereikend is.Echter, zodra de dagwaarde van een zaak minder bedraagt dan 40% van de huidige nieuwwaarde, volgt een uitkering op basis van de dagwaarde.Hierdoor kunt u bij schade in een discussie raken met een schade-expert over de waarde van zaken van de inventaris. Het is derhalve van het grootste belang dat uw eigendommen goed zijn verzekerd.

Taxatierapport, conform artikel 7:960 BW
Knipmeijer Expertises BV verzorgt taxaties van inventarissen, in overeenstemming met artikel 7:960 BW, die door verzekeraars worden geaccepteerd. Een geldig taxatierapport geeft u de garantie dat u tegen de juiste waarde bent verzekerd. De getaxeerde zaken in een taxatierapport zijn bindend bij schade, waardoor de 40%-regeling niet van toepassing is.

Indien u kiest om uw inventaris te laten taxeren conform artikel 7:960 BW weet u dat er op het moment van schade:
– geen discussie is over de waarde; bij totaal verlies wordt de getaxeerde waarde uitgekeerd,
– er geen sprake is van onderverzekering,
– u kunt aantonen wat er verloren is gegaan.
In onze taxatierapporten adviseren wij ook over de opruimingskosten na een schade. In het kader van de steeds strenger wordende milieueisen is dit een belangrijk gegeven.

Hoe gaat een taxatie in zijn werk?
Na het verstrekken van een taxatieopdracht zal een van onze taxateurs een afspraak met u maken. Tijdens ons bezoek wordt de inventaris per item omschreven. Vervolgens ontvangt u van ons een gedetailleerd taxatierapport in concept. Na akkoord wordt het definitieve taxatierapport opgemaakt.

Wat zijn de kosten?
De kosten van taxatie worden bepaald op basis van een promillage over de verzekerde som met een minimumtarief. Ook is het mogelijk om vooraf een vast bedrag af te spreken of de taxatie in regie te laten uitvoeren. Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend een offerte aanvragen op telefoonnummer 0297 – 564191 of via onze internetsite.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?
Verzekeraars hebben bepaald dat een taxatierapport van een inventaris 3 jaar en van een opstal 6 jaar geldig is. Voordat het rapport verloopt zullen wij u informeren. Een hertaxatie kunnen wij tegen een gereduceerd tarief uitvoeren.

Uw eigen (contra-)expert
Knipmeijer Expertises BV kunt u ook bij schade inschakelen als uw eigen (contra-)expert. Met ons taxatierapport nemen wij de schade voor u op en helpen u deze vlot te laten afwikkelen. Zodoende kunnen wij uw belangen behartigen tegenover een professional die door de verzekeraar wordt ingeschakeld. Onze kosten worden in de regel door uw verzekeraar vergoed. Meer informatie hierover vindt u hier op onze internetsite.

Expertise opdrachten of offertes kunt u online invullen