top_image

Definities

Nieuwwaarde:

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde:

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar kwaliteit, soort, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.

Artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek:

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Artikel 274 WvK: (NIET MEER VAN TOEPASSING)

1. Indien die waarde in de polis is uitgedrukt, heeft de rechter niettemin de bevoegdheid om aan den verzekerde de nadere rechtvaardiging van de uitgedrukte waarde op te leggen, voor zoo verre door den verzekeraar redenen worden aangevoerd, waaruit gegrond vermoedens wegens het bovenmatige der opgave geboren wordt.
2. De verzekeraar heeft in alle gevalle het vermogen om de bovenmatigheid der uitgedrukte waarde in regten te bewijzen.

Artikel 275 WvK: (NIET MEER VAN TOEPASSING)

Indien echter het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd, en des gevorderd, door den regter beëdigd, kan de verzekeraar daar niet tegen opkomen, tenzij in geval van bedrog; alles behoudens bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt.

Expertise opdrachten of offertes kunt u online invullen