top_image

Opstaltaxaties

Op onze internetsite kunt u hier geheel vrijblijvend (prijs)informatie aanvragen voor een taxatie. Wij nemen nog dezelfde werkdag contact met u op!

De meeste bedrijfspanden en woningen zijn verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Het is van belang dat uw gebouw tegen de juiste waarde is verzekerd. Bij onderverzekering betaalt de verzekeraar pro rata minder uit dan de schade is. Bij oververzekering krijgt u niet meer uitbetaald dan de herstelkosten of bij een totaal verlies de werkelijke herbouwwaarde, ook al heeft u jarenlang voor een hogere verzekerde waarde premie betaald. Het is derhalve van het grootste belang dat uw gebouw goed is verzekerd.

Herbouwwaarde algemeen
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. De herbouwwaarde is van vele factoren afhankelijk waaronder de locatie (in verband met bereikbaarheid), de bouwstijl, de afwerking, de fundering en de toegevoegde aard- en nagelvaste bestanddelen zoals een inbouwkeuken, een badkamer, vloerafwerking, vloerverwarming etc.

Herbouwwaarde appartementencomplexen
Appartementen zijn doorgaans via de Vereniging van Eigenaren verzekerd. Ook hier geldt dat de verzekeraar bij onderverzekering pro rata minder uitkeert dan de schade is. Voor het restant wordt een beroep gedaan op de VvE (en dus de individuele appartementsgerechtigde). Veel leden van Vereniging van Eigenaren zijn hier niet van op de hoogte. Concreet houdt dit het volgende in:
Stel u woont in een appartementencomplex met vier even grote appartementen. Er is een grote schade bij uw bovenbuurman en de herstelkosten bedragen 200.000.- euro. De verzekerde som van het gehele complex blijkt onvoldoende; 25% te laag. De verzekeraar zal pro rata 150.000.- euro uitkeren. Voor de overige 50.000.- euro zal de VvE worden aangesproken, waar u voor 1/4 onderdeel van bent. U dient dus 12.500.- euro mee te betalen aan de schade, ondanks dat uw appartement geen schade heeft.

De taxatie van die herbouwwaarde is een vak apart. Het is verstandig om een bouwkundig taxateur met kennis van zaken de herbouwwaarde van uw gebouw te laten bepalen.

Let op: veel gebouwen zijn te laag verzekerd!

Taxatierapport, conform artikel 7:960 BW
Knipmeijer Expertises BV heeft bouwkundige taxateurs die taxaties verzorgen van opstallen, in overeenstemming met artikel 7:960 BW, die door verzekeraars worden geaccepteerd. Een geldig taxatierapport geeft u de garantie dat u tegen de juiste herbouwwaarde bent verzekerd. Indien u kiest om uw gebouw te laten taxeren conform artikel 7:960 BW weet u dat op het moment van schade:

  • geen discussie is over de herbouwwaarde,
  • het juiste herinvesteringsbedrag wordt uitgekeerd zodat u de schade volledig kunt laten herstellen,
  • geen sprake is van onderverzekering,
  • u kunt aantonen wat er verloren is gegaan.

 
In onze taxatierapporten adviseren wij ook over de opruimingskosten na een schade. In het kader van de steeds strenger wordende milieueisen is dit een belangrijk gegeven.

Hoe gaat een taxatie in zijn werk?
Na het verstrekken van een taxatieopdracht zal een van onze taxateurs een afspraak met u maken. Tijdens ons bezoek wordt uw gebouw nauwkeurig bekeken, gefotografeerd en omschreven. Vervolgens ontvangt u een taxatierapport met omschrijving en waardebepaling van uw bezit.

Wat zijn de kosten?
De kosten van taxatie worden bepaald op basis van een promillage over de verzekerde som met een minimumtarief.Ook is het mogelijk om vooraf een vast bedrag af te spreken of de taxatie in regie te laten uitvoeren. Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend een offerte aanvragen op telefoonnummer 0297-564191 of via onze internetsite.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?
Verzekeraars hebben bepaald dat een taxatierapport van een opstal 6 jaar geldig is, mits de polis is geïndexeerd. Voordat het rapport verloopt zullen wij u informeren. Een hertaxatie kunnen wij tegen een gereduceerd tarief uitvoeren.

Uw eigen (contra-)expert
Knipmeijer Expertises BV kunt u ook bij schade inschakelen als uw eigen (contra-)expert. Met ons taxatierapport nemen wij de schade voor u op en helpen u deze vlot te laten afwikkelen. Zodoende kunnen wij uw belangen behartigen tegenover een professional die door de verzekeraar wordt ingeschakeld. Onze kosten worden in de regel door uw verzekeraar vergoed. Meer informatie hierover vindt u hier op onze internetsite.

Expertise opdrachten of offertes kunt u online invullen