top_image

Contra-expertises

Als u een schade van enige omvang heeft wordt het schadebedrag vastgesteld door een expert die is ingeschakeld door uw verzekeringsmaatschappij. Deze persoon is zeer ervaren met het schaderegelingsproces en kent de polissen vaak beter dan u. Veelal weet u als verzekerde niet exact waar u recht op heeft. U kunt de schade expert vaak moeilijk controleren en/of zijn oordeel aanvechten.

Een contra-expert kan u dan helpen. Knipmeijer Expertises kan voor u optreden als het gaat om een contra-expertise. Een contra-expert van Knipmeijer Expertises is een door u benoemde deskundige die uw belangen behartigt als het gaat om het correct regelen van uw schade.

Bijna alle (brand)verzekeringspolissen geven het recht om een contra-expertise te laten uitvoeren. De kosten van een contra-expert worden in de regel geheel door de verzekeraar betaald. Maar ook hierover kan de contra expert van Knipmeijer Expertises u vrijblijvend informeren.

Op onze internetsite kunt u hier direct een opdrachtformulier voor een expertise invullen en verzenden. Wij nemen nog dezelfde werkdag contact met u op!

Expertise opdrachten of offertes kunt u online invullen