top_image

Vooropname

Nieuwbouw, renovatie, sloop en sanering wordt veelal gerealiseerd in dichtbebouwde gebieden. Tijdens de bouw kunnen heien, grondwaterpeilverlaging, gronddepots, transport, etc. leiden tot schade aan de gebouwde omgeving.

Voor het vastleggen van opstallen in verband met geplande bouw- en of sloopactiviteiten kunt u bij ons terecht voor een bouwkundige (voor)opname. Dit rapport wordt gehanteerd bij de afhandeling van eventueel ontstane schade tijdens de werkzaamheden. Bij de opmaak van het rapport maken wij gebruik van digitale hulpmiddelen.

Met ons rapport heeft u de bouwkundige staat van de belendingen vóór aanvang van de bouwactiviteiten gedetailleerd en nauwkeurig vastgelegd en beschermt u zich tegen onterechte schadeclaims na de bouw.

Op onze internetsite kunt u hier direct een opdrachtformulier voor een vooropname invullen en verzenden. Wij nemen nog dezelfde werkdag contact met u op!

Expertise opdrachten of offertes kunt u online invullen